جلسه رسیدگی به شکایت الزام وزارت آموزش و پرورش به تدریس زبان های محلی برگزار شد - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۵ اسفند ۱۳۹۷      ۰             99240      اجتماعی, عناوین اصلی   Print This Post Print This Post

جلسه رسیدگی به شکایت الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تالیف ،طبع ، توزیع کتب درسی ، کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور دیروز مورخ ۹۷/۱۲/۱۳در شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری برگزار گردید .

آقای مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری که در سال گذشته همزمان با روز جهانی زبان مادری نظر به تخلف وزارت آموزش وپرورش از اجرای قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درتدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در کنار زبان فارسی در مدارس وخودداری از انجام وظیفه مذکور در بند ۷ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوی الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تالیف ،طبع ، توزیع کتب درسی ، کمک آموزشی ، تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور را تقدیم دیوان عدالت اداری نمودند دیروز جلسه آن در شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری با حضور این وکیل دادگستری برگزار گردید.

آقای سلیتی در خصوص خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی تهیه و تنظیم و تدوین کتب درسی و آموزش و تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی بیان نمودند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون عالی مبین حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران که بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد،ایران کشوری است با تعدد قومی و مذهبی که به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی،نظام جمهوری اسلامی این تنوع قومی و مذهبی را مورد پذیرش قرار داده است وبرابر اصل بیستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. که با استناد به قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی که اشعار می دارد ...استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است همچنین با استناد به اصل سی قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...که با توجه به این اصول تامین کلیه وسائل آموزش وپرورش از جمله تالیف،طبع،توزیع و تدریس کتب درسی زبان های محلی و قومی و آموزش و پرورش دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه برعهده دولت است.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود با توجه به بند ۷ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که بیان می دارد تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی،عشایری و شهری. که با عنایت این تکلیف و الزام قانونی در تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات آموزشی برابراصل پانزدهم قانون اساسی محرز است که شامل تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و آموزشی زبان محلی و قومی نیز می باشد.

آقای مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار عصر ما آموزش زبان مادری را به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان دانسته که مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل در مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ این کنوانسیون بیان می دارد: کشورهایی که پیروان بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند کودک متعلق به اینگونه پیروان یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.که برابر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کودک مصوب ۱۳۷۲ این کنوانیسون مورد تصویب قرار گرفته و در کشور حاکمیت دارد همچنین با عنایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل درماده ۲۷ چنین مقرر نموده که ،در کشورهایی که پیروان نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این پبروان هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.که این میثاق به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ مورد پذیرش قرار گرفته است که به موجب مقررات مذکور حق برخورداری و استفاده از زبان محلی و قومی خود و آموختن آنها برای شهروندان مورد شناسایی می باشد.

در پایان آقای سلیتی اضافه نمود علی رغم اینکه تالیف ، طبع ،توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه از وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد اما این وزارت در لایحه تقدیمی به شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه نموده است . این وکیل دادگستری با حضور در جلسه شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری به استناد اصول ۱۵،۱۹و ۳۰ قانون اساسی و بند های های ۶ ،۷،۲۲،۱۱،۱۰،۹، ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و ماده ۳۰ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کودک مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۲۷ قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ از شکایت الزام وزارت آموزش و پرورش به تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه درمدارس دفاع و با توجه به مستندات قانونی تقاضای صدور رای به الزام وزارت آموزش و پرورش تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه نمودند.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

با عرض پوزش. مطلبی یافت نشد!