- پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز - http://www.asremahahwaz.ir -

خبرنگار آزاد ، روح دموکراسی و وجدان بیدار جامعه است

خبرنگار آزاد ، روح دموکراسی و وجدان بیدار جامعه است که با آزادی از قید و بند قدرت های سیاسی ، اقتصادی و گروه های فشار با جمع آوری و انتشار اخبار و حقایق در آزادی اطلاعات و انتقال و تداول اندیشه ، مشارکت نموده و آزادی مطبوعات و رسانه ها بعنوان رکن [1] چهارم دموکراسی در کشور را محقق و تضمین می نماید.بی شک،دستیابی به حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های بنیادین ، برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه ، پیشرفت و توسعه کشور ، محافظت از منافع ملی و حقوق شهروندان با تلاش های بی وقفه خبرنگاران آگاهی دهنده ای که با قلم خود در ارتقای آگاهی و اطلاع رسانی به شهروندان [2] ایرانی بدست می آید.اینجانب بنوبه خود روز خبرنگار [3] را به آگاهی دهندگان جامعه ، قلم های حق جو ، خبرنگار کشورمان تبریک عرض می نمایم و به این مناسبت آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره و خدمات حقوقی رایگان اعلام می نمایم .

مسعد سلیتی