نشعانیات ؛ الحجر الصحی! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۰۷ فروردین ۱۳۹۹      ۰             109104      اجتماعی   Print This Post Print This Post

البارحه گد ما قریت اخبار علی الکرونا وشربت زعتر و زنجفیل و کرکم!!! ای کرکم، مو حمّلت فلم بل واتساب بی واحد ملا ایگول، الکرکم یگطع نسل الکرونا، بینی وبینکم انصحکم لاتجربونه یعنی حرگ حنیوری و کضنی جالی خلانی اهوی الیل کله ولصبح بس اشوف کوابیس، نوب الکرونا مثل الدود و تطلع من جلدی اشلون افلام الرعب و نوب الکرونا ابهیکل ام المساحی وترکض ورای وانه امطفح جدامه وصرخ، ثواب الروح ام امین یوم ندهتنی، فزیت حلگی یاااابس ومیت عطش، گلتلها وین الکرونا؟!!! گالت اسم الله علیک یا کرونا من فشلتی گلتله وچ اگلچ وین تنگت المای، میت عطش، جابتلی اگلاص مای، انه اشرب وهیه حطت ایده علی راسی و ضلت تقرا ادعیه، یاصبوح، یا قدوس.... حمگت و نزلت ایده من راسی وگلت ادری ولچ منزول لو بیه ملک، اتعکر ویها و گالت الیل کله تهذی و تصب عرگ، مادری اعوینه، مادری ملک نافخ علیک ( ابگلبی ردیت علیها، ای مو انه ماجد المهندس وطگونی عین).

الساعه عشره فزیت منل النوم، بس احس بعدنی مانی شابع نوم، علی ما غسلت ویهی، لگیت ام امین کاتبه قائمه وتانی،
_ها خیر
_خیر النه ولک الثلاجه خالیه اتروح للسوگ وتتسوگ النه وهای هم اشیاء الی محتاجینهن کاتبتهن الک
_چا مو بسلامه حجر صحی
_ای ونته سالم حجر صحی بس انشالله الظهر اترید اطبخلک حجر صحی لو حجر غیر صحی مو اگلک الثلاجه خالیه

یتبع...

سیدنشعان البوشوکه

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

 

 

بررسی و تحلیل انتخابات رامهرمز و رامشیر