شاعری در کمند استیضاح، حلقه نرگس به دنبال انحلال هراسی شورا و نجات شهردار - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۷ شهریور ۱۳۹۸      ۰             100896      اجتماعی   Print This Post Print This Post

پس از اعتراض های به حق افکار عمومی نسبت به تبلیغات اغراق آمیز و عملکرد نمایی های غیر واقعی، حلقه پروری و سیاسی کاری های موسا شاعری در شهرداری اهواز، گویا عده ای از اعضاء شورا در یک اقدامی شجاعانه و عقلانی بحث طرح سئوال را مطرح کرده و سئوالاتی را نیز طرح و توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ نمودند.اما این اقدام شجاعانه اعضاء شورا که نشان دهنده درایت آنها ست، با واکنش برخی فعالین مجازی، نزدیکان منصوبین جدید شهردار، مستعار نویسان و محافل نزدیک به حلقه نرگس و نشریات یارانه بگیر خاص مواجه شد.

برخی از این رسانه ها که با به رخ کشیدن میزان یارانه دریافتی شان، اینطور جلوه می دهند که به آقای شریعتی نزدیک هستند با دستپاچه گی زیاد، ضمن تهدید شورا به انحلال، با متهم کردن زمین و زمان و افکار عمومی دنبال یافتن راهی برای باقی ماندن یاران ضعیف خود در بازی قدرت هستند و در این کار، ابایی از تهدید نهاد شورا به انحلال هم ندارند.اما سئوالی که ماهیت این افراد را نشان می دهد آن است که آیا شخص استاندار از اینگونه تهدیدها توسط نزدیکانش مطلع است؟ و اساسا" اینکه این تهدید از کجا ناشی می شود؟چرا و چگونه عده ای به خود جرات می دهند، حال که منافعشان به خطر می افتد صحبت از انحلال شورا کنند؟ پاسخ روشن است.

کسانی که پروژه انحلال را مطرح می کنند، ظاهرا" از جایگاهی خط می گیرند که می تواند پروژه انحلال شورا را پیش ببرد. در حالی که همه می دانند مشکل اساسی شهرداری اهواز، تلاش حلقه نرگس برای تحمیل خود به مدیریت شهری و اعمال نظر در آن است که مصادیق آن نیز در انتصابهای اخیر عیان گردید.حال سئوال این است که آیا آقای شریعتی متوجه نمی شود که منافع جویی و تحمیل پیمانکاران حلقه نرگس موجب اخلال در امور جاری شهر شده است؟ در حالی که این اخلال موضوعی نیست که از چشم تیزبین نهادهای نظارتی و افکار عمومی به دور مانده باشد.

همچنین یادآور میشود اولا" استیضاح حق قانونی اعضای شوراست و ثانیا" شورای سوم بخاطر استیضاح منحل نشد، بلکه ۱. به دلیل عدم انتخاب شهردار در مهلت قانونی و ۲. عدم تشکیل جلسات به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا ناشی از غیبت عمدی بعضی از اعضا (آبستراکسیون) صورت گرفت، در حالی که بدون شک با تمهیدات اندیشیده شده، این شورا هیچکدام از این دو مشکل را نخواهند داشت و اعضای آن تحت تاثیر تهدید و تطمیع عوامل والی اعظم و مافیای تجارت در استان قرار نخواهند گرفت.

خبر خوب اینجاست که با مشخص شدن ضعف شاعری در مدیریت شهر و آشکار شدن ترفندهای تبلیغاتی که این لیدر کانون های تبلیغاتی بکار برده است، اعضاء شورا تلاش مداومی را شروع کرده اند تا خود را از کمند حلقه ها برهانند و قطعا" دیگر فریب بلوف انحلال و ترفندهایی که در حلقه نرگس طراحی می شوند را هم نخواهند خورد و برخی اعضاء استخوان دار شورا نیز بخوبی می دانند که نباید سرنوشت خود را تحت هیچ شرایطی به سرنوشت آقای شاعری گره بزنند چرا که متوجه شده اند ادامه حضور شاعری در جایگاه شهرداری موجب تضعیف بیشتر شورای اهواز و آشفتگی امور شهر است.قطع یقین افکار عمومی نیز از اینگونه تصمیمات شجاعانه حمایت کرده و با این استیضاح، برگ زرینی در کارنامه کاری اعضای این شورا خواهند گذاشت.

شهرام احمدی

۹۸/۰۶/۱۷

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

 

 

کوتاه از اقدامات مدیریت و کارگران فولاد اکسین اهواز در راستای تحقق شعار رونق تولید