خبرنگار افتخاری - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

خبرنگار افتخاری

به زودی فراخوان اعلام می شود

 

 

کوتاه از اقدامات مدیریت و کارگران فولاد اکسین اهواز در راستای تحقق شعار رونق تولید