از پشت خنجر زدن به نظام جمهوری اسلامی! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۹ بهمن ۱۳۹۷      ۰             97974      سیاسی   Print This Post Print This Post

وقتی که امپراتوری عثمانی که اسلام را نمایندگی می کرد در یک جبهه گسترده درگیر با غرب نوپا بود تضعیف امپراتوری عثمانی یک خیانت بود.واتفاقا تضیعف امپراتوری عثمانی با جنگ با همسایگان مسلمان وخودی باعث متلاشی شدن آن وبا ادعاهای ناسیونالیستی کشورهای کوچک لقمه چرب وراحت الحلقومی شدند برای استعمارباید مواظب باشیم آب به آسیاب دشمن نریزیم

اما در داخل هم نباید به بهانه درگیر شدن با نظام سلطه آزادیهای قانونی مردم ومنتقدین را محدود کرد.واز جامعه سیاست زدایی کرد وحساسیت مردم نسبت به نوع رفتار صاحبان قدرت را ماست مالیزه کرد
مردم باید نسبت به فقر وفلاکت خود ونسبت به تبعیض سیاسی واقتصادی ورانت سیاسی وانحراف از قانون کاملا هوشیار وحساس باشند.حساسیت زدایی سیاسی از مردم هم خیانت به آرمانهای انقلاب مردم وخیانت به دین وباورهای مردم است.مردم باید نسبت به فقرو تبعیض نسبت به ریخت وپاش واختلاس ونسبت به اختیارت مسئولین و پاسخگوئی در مقابل اختیارات داده شده حساس باشند.باید مردم بدانند چه چیزی باعث فقر وفلاکت آنها شده در غیر این صورت جبهه گیری در مقابل کشوی چون آمریکا نقص غرض است.حقیقت آزادی نباید فدای حقیقت مقابله با آمریکا قرار گیرد هیچ حقیقتی نباید در پای حقیقتی دیگر ذبح شود.حق نداریم بنام آزادی از پشت به نظام جمهوری اسلامی خنجر بزنیم ونظام حق ندارد بنام مقابله با آمریکا آزادی مصرح در قانون اساسی را زیر پا بگذارد.هیچ ارزشی چون درگیر شدن در جبهه جهانی ویا بهانه پیشرفت علمی توجیهی برای سیاست زدایی وحساسیت زدایی از مردم نیست.مردم استقلال آزادی وجمهوری اسلامی را باهم خواسته ومی خواهند

حسین ملک خدایی

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته