بوی تبلیغات مجلس به مشام می رسد! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۵ تیر ۱۳۹۸      ۰             97639      سیاسی, شهرستان ها   Print This Post Print This Post

هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیکترمی شویم هیاهو و سر و صدای تبلیغی نمایندگان فعلی که عمرنمایندگی آنهارو به افول است بیشتر می شنویم.نمایندگانی که درغیبت های مکرر و صغرای و کبرای خود به سر می بردندودر شرایط نامطلوب حوزه ی انتخابی خود هیچ اثری از آنها نبوده و نیست.اما کم کم خود نمایندگان وافراد خاص خودشان درحال ظهور ونمایان شدن هستند..درمراسمات ملی ومحلی ومذهبی ومناسبتهای مختلف دیگر؛ خودرابه منصه ی ظهور میرسانند وخودرادلسوزانه مدافع حقوق ومنافع مردم نشان میدهند امامردم ما بخوبی اوضاع کنونی وحرکت های تبلیغی نمایندگان مجلس را زیر نظردارند وخوب میدانند که اینگونه حرکت ها، فقط جنبه ی تبلیغی برای دوره ی سکوت وغیبت ممتد آنها در براب راوضاع نابسامان حوزه ی انتخابی خود می دانند

بطور نمونه بعدازچهارسال یکی ازنمایندگان به فکر بازنشستگان می فتد و توسط افرادخاص خودش درفضای مجازی ازآنها دعوت میکند که درمنزل یکی از دوستانش جمع شوند تا به مشکلات آنها رسیدگی کند، مشکلاتی که چهارسال تلنبارشده و زندگی این قشرزحمت کش را کند کرده؛ و مقاومت آنها را در برابر تورم و گرانی بیرحمانه کاملا"فلج کرده است تا سخنانی برای حل این گونه مشکلات و معضلات در عرض این چندماه باقی مانده به سمع و نظر این قشر زحمتکش و آسیب پذیر برساند.حل مشکلات مردم و چاره اندیشی برای آنها کاملا"خوب ومطلوب است اما نه الآن و نه دراین فرصت کم!!

می بایست ازهمان ابتدای کارشان به حل مشکلات کمرهمت می بستندوخود را ازجنس مردم قلمداد می کردند شاید تاالان قسمت اعظم نابساماتی ها حل شده است ضمنا" اگر قرارباشد برای حل مشکلات و ایجاد راهکارهایی؛ کسانی را دعوت کنند چرا در منزل شخصی دوستان شان؛ مگرهرکدام ازنمایندگان دفتری درسطح شهر ندارند!! بوی تبلیغ برای دوره ی آتی انتخابات ازاین گونه دعوتها به مشام میرسد.امیدوارم مردم فهیم و آگاه ما ؛ درانتخابات آینده بدانند چه کسانی را استحقاق پوشیدن قبای مقدس نمایندگی را دارند که این وقار وسنگینی ومسؤلیت را با رأی سبز خود آنها را مزین کنند.

ناصرسواری پور

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

 

 

کوتاه از اقدامات مدیریت و کارگران فولاد اکسین اهواز در راستای تحقق شعار رونق تولید