ایستاده درشهر غمناک! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۵ بهمن ۱۳۹۷      ۰             97788      اجتماعی, عناوین اصلی   Print This Post Print This Post

سالهاست که خوزستان ازسروکولش درد میبارد...،اکنون دردش به لب جانش رسیده !《طغیان کرده است...》شهرستان دشت آزادگان، شهرهای سوسنگرد،رفیع وهویزه درطول سالهای ۸سال جنگ تحمیلی سختی های فراوانی کشیده اندکه تابه امروز ترکش آن روزها بر تنشان مانده است ومحرومیت این شهرستان ومظلومیت این مردم گویای این حقیقیت است؛ازجنگ که بگذریم سالهاست از غبارگردوخاک بیماریها و دردها گرفته ایم...زنده بر روی خاک...درخاک زیسته ایم...خاک خورده ایم...

اکنون امابا دوقطره باران سیل به راه افتاد...سیلی که برحسب گفته های فعالان محیط زیست حاصل باران نبوده ونتیجه ی بازشدن بی موقع دریچه هاست که ازبی تدبیری شخصها مال وخانه هایمان را ازدست دادیم؛مانده ام بعداز گذشت۳۰ سال که ازآن جنگ میگذردو هنوز زخمهای این شهرخوب نشده وهنوز محرومیت ودردهایش التیام نبخشیده است اکنون که شهر ازآنی که بودفقیرترشد چگونه میخواهند درعرض چند روز آن همه خسارت به زمین کشاورزها وخانه هارا جبران کنند؟!آیابرای جبران کمبودهای ۸سال جنگ تحمیلی، ۳۰ سال مگر زمان کمی بود؟؟؟سوالی که سخت ذهنم را درگیروپریشان کرده، این است:

چطور آب مازاد داریم و اینجا در شهر سوسنگرد ۷روز هفته را آب نداریم؟!چطور درشهربه حدی مازاد آب داریم که باید انتقال داده شود و درخانه هایمان کمبود آب داریم؟!《مازاد آب داریم وتشنه ایم...!فراوانی آب داریم وآب نداریم!》چطور‌ به بهانه ی خشکسالی سیب زمینی، گوجه وسایرتره بار باقیمت بالاروانه ی بازار‌میشود و خروشان آبها ذخایر شده است؟!سناریوی عجیب وپرازابهام را اشخاص بلاوجدان (که لایق نمیدانم نام آنهارا ذکرکنم) نوشتند واجراکردندکه حتی یک کودک هم نمیتواند آن را هضم وباورکند امابه خیال خودسرماراشیره مالیده اند!غافل ازاینکه حنای دروغهایشان نزد ما رنگی ندارد وهمه میدانیم ماورای صحنه چه حکایتی ست...،

اینجا یاد ضرب المثل معروف می افتم که میگوید: 《آب ریخته دیگر جمع نمی شود.‌..!》نقشه هایشان را که عملی کردند اکنون مانده اند چطور باچه ترفند ودروغی جمعش کنندکه در باور مابگنجدوخود راتبرئه کنند!فقط ای کاش قبل ازایفای نقش خود، سناریوی این بازی را خوب مطالعه میکردند تا لااقل حرفهاو دروغهایشان باهم هماهنگ وبلا تناقص بود!آن وقت شایدمجالی بود طبق پیش بینی خودشان ماهم گول حرفهایشان راخورده وبرایشان کف ها بزنیم وازشجاعت واهتمام واقتدارشان مقاله هابنویسیم وشعارها سردهیم؛کاش همانطورکه برای این نمایش، ایفای نقش کردند، برای خاتمه دادن آن هم کوشش میشدو نصف راه نمایش را ترک نمیکردند،تا برای ختم بخیروبه سرانجام دادن این نمایش افراد پشت صحنه ی بی گناه وازهمه جا بیخبر واردصحنه بشوند وخود به تنهایی بااتکا برهمت وپشتکاریکدیگر نمایش راخاتمه بدهند...تا شهرشان ازاینی که هست درفقرومحرومیت فرو نریزد!اینجاست که باردیگر یادشعر معروف سعدی می افتم که می گوید:

《بنی آدم اعضای یکدیگرند...   که در آفرینش ز یک گوهرند،

چو عضوی به درد آورد روزگار     دگر عضوها را نماند قرار؛》

مردم غیور ماخودبه تنهایی به دادخودشان رسیدند،سیل بندهارا بستند تابه زخمهای زندگیشان التیام بخشند،همان مردمانی که دیروز درطول ۸سال جنگ تحمیلی، جگر گوشه هایشان را فدای دین واسلام واین آب وخاک ومیهن کردند و امروز همین میهن، درهمین خاک ازکمک وامکانات وتجهیزات ازسوی دولت برای تسریع وبهبود کارشان دریغ شد،که اگر حتی با یک هلیکوپتر‌حامل گونی خالی هم به دادشان می رسیدند برای تسریع در روندکار سیل بند اینهمه وقت تلف نمیشد وبامشکل کمبود گونی مواجه نمیشدند...،کمبود کمبودها رالمس نمیکردند...،ویک هفته تمام، درباتلاق وبحران باسیلاب نمی جنگیدند؛

واما صداوسیما...گویاعارشان است آن همه شهامت وغیرت واتحادومقاومت مردم رابه تصویر بکشند ونشان بدهند که مردم بیشترازمسئولین به شهرودیارومردم خود احساس مسئولیت دارندوتیترخبرهایشان اینگونه باشد: (غیرت ومقاومت مردم غیورعرب درمقابل سکوت وبی توجهی مسئولین بی مسئولیت!)آخر اینجاخوزستان است...اینجا دشت آزادگان، سوسنگرد، (رفیع) دیار عربان است ...!برایشان چه فرقی دارد که اینجاسیل باشد یاگردوغبار...برایشان همین بس است که (قاشقچی) نیست دراین دیار...وباز این ماهستیم که تنها ایستادگی میکنیم و میسازیم وازهرکجا تبر زنند مارا ازهمان جامیروییم تا همچنان تاابد اینگونه باشیم: 《عربهای غیور، سرافراز وهمیشه برقرار؛》

سعادحریزی

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته