- پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز - http://www.asremahahwaz.ir -

دبیرستان ابن سینا در محله آهن افشار اهواز منحل می شود

دبیرستان ابن سینا در محله آهن افشار اهواز [1] منحل می شود.شنیده ها حاکی است براساس تصمیم مدیریت آموزش [2] و پرورش ناحیه جهار دبیرستان ابن سینای اهواز واقع در منطقه محروم آهن افشار، بعنوان تنها واحد آموزشی دولتی منحل و مرکز "پژوهش رفتاری" جایگزین آن می شود.با انحلال این واحد آموزشی بیش از ۲۰۰ دانش آموز مناطق کوی علوی، آهن افشار ، کوی انقلاب ، کوی سیاحی ، سلیم آباد و کیان سرگردان و باید به میان مدارس دیگر توزیع شوند که این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای خانواده ها و تحمیل هزینه های سنگین رفت و شد موجب افزایش جمعیت کلاس ها در واحدهای آموزشی همجوار خواهد شد.از طرفی دانش [3] آموزانی که خانواده های آنان مستضعف و قادر به پرداخت هزینه ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی نبوده مجبور به ترک تحصیل خواهند شد.انتظار می رود مدیریت آموزش و پرورش خوزستان ، فرماندار اهواز ، امام جمعه و نمایندگان مجلس فورا از انحلال این دبیرستان باسابقه اهواز جلوگیری نمایند