مقصد بی تردید! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۴ تیر ۱۳۹۷      ۰             88071      فرهنگی و هنری   Print This Post Print This Post

پنجشنبه ها را
تلنگری بدانیم
برای توجهمان
به مقصد و
مقصودی که
در پیش رویِ
ماست.........

۵ شنبه هایی
که از حضور
رفتگان ، تهی
و از پندها ،
سرشارست...!

مقصد ، بی
تردید ، بسوی
اوست که در
آنسو ، آغوش ِ
مهرخویش را
برما گشوده
است..............

پس بیایید
توشه نیاز را
همین امروز ،
خودمان
مهیا کنیم
که به فردا
و وارثانِ
نامعلومش
اطمینان
و امیدی
نیست....... !

توشه فردا به
جز نثار عشق ،
مهربانی ، امید
و نشاندن گل ِ
لبخند برلبهای
منتظر ، دیگر
چیست ؟

بیاییم تا مجالی
هست لحظه ها
را جادوانه از
عشق کنیم و
به نیت آنانکه
جایشان خالی
است ، بذر ِ
محبت بکاریم
که ما جز برای
این مقصود ،
نیامده ایم.....!

✋ سلام دوست ِ
بیدار دل من.....
توشه ات ، نور....
کوله بارت ، فهم...
سرمایه ات ،
عشق..... روح
رفتگانت شاد....
و چراغ امیدت ،
یاد دمادم ِ همه
شهیدان باد.....

● پنجشنبه
۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ - اهواز

محمد چوپان

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.