به کدامین آئین و مذهب! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۴ خرداد ۱۳۹۸      ۰             102936      فرهنگی و هنری, مقالات   Print This Post Print This Post

باتوجه به اینکه درکشور اسلامی اسلامی زندگی میکنیم.ومردم متدین و مسلمان ما تمام شئونات ومراسم اسلامی ومذهبی چه ازجانب مؤسسات مدنی ویا از مؤسسات مذهبی ویا ازمسؤلین نظام صادرمیشود پذیراهستند اما متأسفانه گاهی اوقات بجای تقدیر و تشکر بخاطر همراهی کردن دراین مواردشاهد عکس این قضایا هستیم مثلا": درمناسبات دینی گاهی اوقات سلیقه ای برخورد می شود وبدون اینکه تحقیقی یاپژوهشی صورت گیرد اصل ماجرا ودرخواست را رد میکنندوبه اعتقاد همین مردم که تادیروز در مراسم دینی ومذهبی همراهشان بودند هیچ گونه اهمیتی داده نمیشودفقط انتظارات ودایره توقعات آنها ازمردم زیادتر میشود

باید حد و حدودی برای خود تعیین کنند و دایره توقعات خود را نسبت به مردم باید تنگتر بکنند چرا که خودشان دایره را بر مردم تنگتر کردند وجلوی مراسم سنتی که ریشه درمذهب و اعتقادات مردم همین مرز وبوم دارد را گرفتند جناب فرماندار،، به چه دلیل وبرهان قاطع مراسم (ام الحلس) که چندین سال قبل انجام می شد وهیچ اتفاق وحادثه ای صورت نمیگرفت.بایستی شجاعانه جلوی مردم ظاهرشود ودلیل ممانعت ازبرگزاری مراسم به مردم بگوید واستدلال منطقی بیاورد که مردم وجوانان راقانع کنند وآنهارا عقده ای وعصبانی بارنیاورند.ازدیربازاین فرهنگ صحیح دربین مردم متدین وبافرهنگ ما جاافتاده که ممانعت ازانجام هرکاری.دلیل وسند وبرهان قاطعی باید باشد که ممانعت ازانجام آن کار مقبول واقع شود.حالا که همه چیز منع شد دنبال دلیل هستیم
ودلایل ممنوعیت....

ناصرسواری پور

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته