آرشیو ویدیونما - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  ویدیونما

شمخانی: ترامپ یک صدام دیگر است

شمخانی: ترامپ یک صدام دیگر است...

شمخانی: ترامپ یک صدام دیگر است